Stopka maila

z wyrazami szacunkuNIP: 868 196 41 27
KRS: 000 055 98 55
REGON: 361 612 226


Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości Adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy. Informujemy, że w wypadku powierzenia nam przez Państwa danych osobowych ich Administratorem jest NANDOR Sp. z o. o., ul. Na Buczków 5, 32-700 Bochnia. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie https://nandor.pl/rodo/